• samanavaranco@gmail.com

  • شماره تماس : 37265400−035

  • ساعت کاری : 7:30 الی 15:00

بلاگ

مطالب علمی، گزارشات بین المللی و تحلیل های کارشناسی در حوزه های تخصصی سامان آوران توسعه

ضرورت، خاستگاه و مزایای مدل 34000 در حوزه منابع انسانی

امروزه منابع انسانی هر سازمان به عنوان یک منبع حیاتی مطرح و در شرکت‌های پیشرو بسیار مورد توجه می‌باشد. بررسی آخرین پیمایش‌های معتبر انجام شده در سطح دنیا و شرکت‌های پیشرو نشان می‌دهد که این حوزه‌ی سازمانی به عنوان شریک کلیدی استراتژیک هر شرکت مطرح بوده و اهمیت آن روزافزون می‌باشد. به عبارت دیگر، امروزه حوزه‌ی منابع انسانی از سطح فعالیت‌های اداری بسیار فراتر رفته و به عنوان یک نقش‌آفرین اساسی در ارتقای قابلیت‌های سازمان و دست‌یابی به مزیت‌های سازمانی مطرح می‌باشد.

ضرورت خاستگاه و مزایای مدل 34000 در حوزه منابع انسانی
در حال حاضر بسیاری از شرکت‌ها با درک این مهم در مسیر ارتقای سطح و جایگاه حوزه‌ی منابع انسانی هستند. اما باید توجه داشت که حرکت در این مسیر نیازمند توجه به چند نکته کلیدی به شرح زیر است:

- حوزه منابع انسانی دارای ابعاد بسیار متنوع و مهم می‌باشد و در هر شرکتی کم و بیش برخی از ابعاد آن مورد توجه بوده و در حال اقدام می‌باشد. طبعا شناخت دقیق جایگاه فعلی و همچنین وضعیت مطلوب برای برنامه ریزی بسیار ضروری است.
- توجه شایسته به حوزه‌ی منابع انسانی با تعریف های روز جهانی، نیازمند توجه به تمامی فرایندهای کلیدی در این حوزه است. شناسایی این فرایندها نیز در وهله اول بسیار مهم می‌نماید.
- با توجه به ابعاد مختلف و تعدد فرایندها در این حوزه، ایجاد یکپارچگی و اولویت بندی برای حرکت به سمت تحقق استانداردهای این حوزه در تراز جهانی، کلیدی می‌باشد.
امروزه در شرکت‌های پیشروی دنیا، از مدل‌های مختلفی در جهت ارتقای سطح حوزه‌ی منابع انسانی استفاده می‌گردد که از این میان می‌توان به مدل‌هایی نظیر مدل بلوغ قابلیت‌های منابع انسانی، مدل سرمایه‌گذاری انسانی، مدل فیلیپس و .... اشاره نمود. طبعا این مدل‌ها بسته به وضعیت شرکت با اهداف مختلفی به کار گرفته می‌شوند. در این راستا یکی از دغدغه‌های مهم برای استفاده از مدل‌های مطرح در کشور ما، انطباق مدل با وضعیت بومی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی ملی است. این انطباق با توجه به نوع و سطح صنایع و همچنین ساختارها و شرایط اقتصادی کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است.
با عنایت به توضیحات فوق، مدل 34000 به عنوان مدل بومی برای ارتقای حوزه‌ی منابع انسانی به شرح زیر معرفی می‌گردد.
- این مدل در دانشگاه تهران توسط گروهی از بزرگان منابع انسانی کشور به سرپرستی پرفسور آرین قلی پور، که دارای دانش به روز در حوزه مدیریت منابع انسانی و حوزه‌های مرتبط بوده و همچنین تجربه فعالیت حرفه‌ای و مشاوره در تعداد بسیار زیادی از صنایع کشور دارند، ایجاد شده و کاملا منطبق بر وضعیت بنگاه‌های اقتصادی کشور می‌باشد.
- این مدل دارای یک وجه خود ارزیابی می‌باشد که می‌تواند توسط هر مجموعه برای ارزیابی و تعیین سطح وضعیت فرایندهای منابع انسانی به کارگرفته شود.
- این مدل کلیه فرایندهای منابع انسانی را به صورت یکجا (16 فرایند)، و در 7 سطح مختلف با توجه کافی به جزئیات بررسی و تعیین وضعیت می‌نماید.
- این مدل در درون خود یک مسیر به سمت ارتقای وضعیت در هر یک از فرایندهای کلیدی ترسیم می‌نماید. در واقع راهکارهای ارتقای سطح در هر فرایند در خود هر فرایند مشخص شده‌است. به‌عبارتی این مدل در درون خود، نقشه‌ی راه توسعه‌ی هر یک از فرایندهای اصلی را نیز نشان می‌دهد.

جدای ازماهیت مدل و مزایایی که از این بابت ایجاد شده است، شکل گرفتن جایزه‌ی 34000 منابع انسانی و ایجاد دبیرخانه دائمی در این حوزه، باعث ایجاد مزیت های خاصی به شرح زیر گردیده است:
- با توجه به استقبال زیاد بنگاه‌های اقتصادی و غیر اقتصادی از این مدل و رشد روزافزون به کارگیری مدل در سازمان‌های کشور، بازخوردهای منظمی توسط دبیرخانه و تیم تخصصی اخذ و در ارتقای سطح مدل استفاده می گردد.
- اطلاعات و نتایج حاصل شده در سازمان هایی که از این مدل استفاده نموده اند،به صورت منظم در دبیرخانه تجمیع گردیده و گزارشات آن منتشر می گردد. این مهم زمینه را برای بهینه کاوی و همچنین ایجاد درک نسبتا مناسب از نُرم‌های صنعت فراهم نموده است.

تهیه و تنظیم: عباس زارع بنادکوکی