• samanavaranco@gmail.com

  • شماره تماس : 37265400−035

  • ساعت کاری : 7:30 الی 15:00

 

چشم انداز

تبدیل شدن به یکی از شرکت های مطرح در سطح ملی و حضور در سطح بین المللی

 

 ماموریت

ارتقای سطح واحدهای صنعتی وخدماتی کشور برای کسب توان حضور در کلاس جهانی، از طریق ارائه خدمات آموزشی، مشاوره ای و پژوهشی در زمینه های مختلف مدیریت با تعهد به ایجاد ارزش برای کارکنان، مشتریان و سهامداران

 
 ارزش های کلیدی

صداقت و امانت داری، نوآوری و خلاقیت در ارائه خدمات، مسئولیت پذیری