• samanavaranco@gmail.com

  • شماره تماس : 37265400−035

  • ساعت کاری : 7:30 الی 15:00

آخرین اخبار

آخرین اخبار شرکت سامان آوران توسعه

حضور موثر شرکت در تدوین استاندارد ملی " مدیریت کیفیت- راهنمایی برای مشارکت دادن کارکنان"

در پروسه تدوین استاندارد ملی "مدیریت کیفیت- راهنمایی برای مشارکت دادن کارکنان" که در سازمان ملی استاندارد برگزار گردید، آقای مهندس عباس زارع بنادکوکی، به نمایندگی از شرکت در تمامی کمیسیون های اولیه، فنی و نهایی تدوین این استاندارد مشارکت فعال و حضور اثرگذار داشته اند.
لازم به ذکر است این استاندارد پس از تصویب در اجلاسیه ملی، با شماره ملی 19243 بر روی سایت سازمان ملی استاندارد قرار گرفت و از بخش فهرست استاندارهای ملی قابلیت دسترسی دارد.