• samanavaranco@gmail.com

  • شماره تماس : 37265400−035

  • ساعت کاری : 7:30 الی 15:00

آخرین اخبار

آخرین اخبار شرکت سامان آوران توسعه

تصویب طرح توسعه اقتصادی و اشتغال زایی شهرستان تفت در کارگروه اقتصادی و اشتغال استان یزد

با عنایت به تدوین طرح توسعه اقتصادی و اشتغال زایی شهرستان تفت، جلسه رسیدگی به این طرح در کارگروه اقتصادی و اشتغال استان یزد برگزار و نماینده شرکت، آقای امیرعباس سازش، نسبت به معرفی طرح، مراحل انجام و خروجی های ایجاد شده اقدام نموده که بعد از بحث و بررسی مورد تصویب قرار گرفت.

55556

 

5555