• info@samanavaran.com

  • شماره تماس : 37265400−035

  • ساعت کاری : 7:30 الی 15:00

آخرین اخبار

آخرین اخبار شرکت سامان آوران توسعه

برگزاری نخستین جلسه هماهنگی طرح‌های توسعه روستایی استان یزد

نخستین جلسه هماهنگی طرح‌های توسعه روستایی استان (مرتبط با ماده 27 قانون برنامه ششم توسعه کشور) در روز چهارشنبه مورخ 03/02/1399 در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با حضور معاون محترم برنامه‌ریزی و توسعه سازمان و سایر مسئولین مرتبط و همچنین مجریان پروژه برگزار گردید.

در این جلسه، آقای عباس زارع بنادکوکی نماینده این شرکت نظرات خود را پیرامون نحوه پیشبرد پروژه، روش‌های ارتقای اثربخشی بهتر پروژه و همچنین دغدغه‌های موجود در مسیر انجام کار ارائه نمود. خاطر نشان می‌گردد که شرکت سامان آوران توسعه متولی تدوین طرح توسعه روستایی برای 15 روستای هدف در شهرستان‌های بافق، خاتم و مهریز می‌باشد.