• info@samanavaran.com

  • شماره تماس : 37265400−035

  • ساعت کاری : 7:30 الی 15:00

آخرین اخبار

آخرین اخبار شرکت سامان آوران توسعه

اولین جلسه کمیته مشورتی شورای راهبری توسعه مدیریت استان با حضور اعضاء در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار گردید. در این نشست مدیر عامل این شرکت به عنوان یکی از اعضای این کمیته به ارائه دیدگاه ها و نظرات خود پیرامون مسائل مطرح شده پرداخت.

با عنایت به ضرورت تشکیل کمیسیون جوانان در خانه صنعت، معدن و تجارت استان ها، آقای مهندس عباس زارع بنادکوکی به عنوان نماینده این شرکت، با انتخاب توسط خانه صمت استان به عضویت این کمیسیون درآمد.

دوره آموزشی " تبیین مفهوم نقشه راه و مراحل اجرایی تدوین آن" در محل شرکت گاز استان یزد برگزار گردید. در این دوره سرفصل های "مفاهیم و تعاریف کلیدی"، " معماری کلان نقشه راه" و " انواع رویکرد و مراحل اجرایی تدوین نقشه راه" به مخاطبین ارائه گردید. این دوره‌ی آموزشی کاربردی، در یک نیم روز آموزشی با تدریس آقای مهندس عباس زارع بنادکوکی و با همکاری آقای مهندس اقبال اولیاء، برگزار شد.

جناب آقای دکتر رحمانی، معاونت محترم توسعه مدیریت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با حضور در شرکت سامان آوران توسعه ضمن بررسی وضعیت برنامه ها و اقدامات شرکت، به تبادل نظر در خصوص موضوعات مرتبط با توسعه مدیریت در دستگاه های اجرایی، چالش های حوزه مشاوره در استان و نحوه هم افزایی جهت ارتقاء وضعیت عناصر فعال در این حوزه پرداخت. مدیر عامل شرکت در این نشست ضمن عرض تشکر از اهتمام و نگرش توسعه ای جناب آقای دکتر رحمانی در این حوزه، نظرات و دیدگاه های شرکت در رابطه با موضوعات مورد بحث را ارائه نمود.

با انتخاب توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، آقای مهندس عباس زارع بنادکوکی به عنوان عضو کمیته مشورتی شورای راهبری توسعه مدیریت استان یزد انتخاب گردید. شایان ذکر است که شورای راهبری توسعه مدیریت استان، به استناد تصویب نامه شورای عالی اداری کشور، به منظور طراحی سازوکارهای مناسب برای اجرایی نمودن سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و نقشه راه اصلاح نظام اداری، تشکیل گردیده است.

با تأیید صلاحیت حرفه ای مشاوره همکاران این شرکت از سوی سازمان اداری استخدامی کشور و همچنین کسب صلاحیتهای عمومی، شرکت سامان آوران توسعه موفق به اخذ گواهینامه صلاحیت مشاوره در حوزه تخصصی مدیریت عمومی گردید.