• info@samanavaran.com

  • شماره تماس : 37265400−035

  • ساعت کاری : 7:30 الی 15:00

بلاگ

مطالب علمی، گزارشات بین المللی و تحلیل های کارشناسی در حوزه های تخصصی سامان آوران توسعه

بررسی روند ورود گردشگر داخلی و خارجی به استان یزد

استان یزد همواره به عنوان یکی از استان های هدف گردشگری در کشور مطرح بوده است. در این نوشتار، روند ورود گردشگر به استان بررسی شده است.

آمار گردشگری داخلی و خارجی استان یزد در سال‌های اخیر به شرح زیر بوده‌است.

yazd tourists

توجه: آمار در دسترس از سال 96 مربوط به نه ماهه بوده که به روش تقریب یکسان فصلی برای یکسال تخمین زده شده است.

روند تعداد گردشگر داخلی و خارجی، به شرح نمودار های زیر می باشد

yazd local tourists

yazd foreign tourists

روند حضور گردشگران داخلی و خارجی در استان یزد در سال‌های گذشته، رو به رشد بوده و در مورد گردشگران خارجی با شیب زیادی همراه بوده است. با توجه به ثبت جهانی استان یزد در یونسکو و همزمان با ارتقای سطح کیفی و کمی زیرساخت های گردشگری استان، می‌توان شاهد رشد بیشتری در تعداد گردشگران بود.

تهیه و تنظیم: عباس زارع بنادکوکی و علی زارع بنادکوکی