• info@samanavaran.com

 • شماره تماس : 37265400−035

 • ساعت کاری : 7:30 الی 15:00

 

عمده خدمات این حوزه، حول موضوع مدیریت سرمایه های انسانی و همچنین مدیریت دانش تعریف گردیده است. در حوزه مدیریت دانش موضوعاتی از قبیل ارزیابی استقرار مدیریت دانش، طراحی نقشه دانش، طراحی و استقرار سیستم مدیریت دانش، و ... ارائه می گردد.

در حوزه مدیریت سرمایه‌های انسانی، به ارزیابی و تعیین وضعیت موجود و همچنین تدوین نقشه راه توسعه در موضوعات محوری شامل برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی، مدیریت اخلاق، ارزشها و فرهنگ سازمانی، حسابرسی و ریسک منابع انسانی، پیشنهادات و نوآوري مستمر، مديريت استعدادها و جانشین پروری، تیم سازی و توانمند سازی، مربيگري و منتورینگ، تحليل و توسعه شايستگيها، مديريت عملكرد کارکنان و پاداش، آموزش، یادگیری و تسهیم دانش، سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی، روابط کار و سلامت جامع منابع انسانی، حقوق و مزایا، برنامهريزي منابع انساني، جذب و گریدینگ شاغل، تجزیه و تحلیل شغل و گریدینگ شغلی پرداخته می شود. این موضوعات در قالب مدل 34000 منابع انسانی دسته بندی می گردد.

پاره ای از مهمترین سوابق و فعالیت های انجام شده به شرح زیر می باشد:

 • طراحی ساختار و فرایند های کارخانه طلاسازی ایساتیس یزد
 • طراحی نظام ارتقا و پرداخت در کارخانه طلاسازی ایساتیس یزد
 • سنجش میزان رضایتمندی و نگرش کارکنان در :
  • شرکت آب و فاضلاب شیراز
  • شرکت آب و فاضلاب یزد ( 8 دوره سالیانه)
  • شرکت توزیع برق یزد (دو دوره سالیانه)
  • اداره کل راه و ترابری یزد
  • شرکت آب منطقه ای یزد
 • ارزيابي عملكرد پرسنلي و سازماني در شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان
 • بررسي عوامل مؤثر بر بهره‌وري نيروي انساني در استانداري يزد
 • طراحي سيستم ارتقاي شغلي كاركنان سازمان بهزيستي استان يزد
 • تعيين نيازهاي آموزشي واحدهاي صنعت نساجي استان يزد جهت استقرار مديريت ‏‏TQM
 • نيازسنجي دوره‎هاي آموزش فني و حرفه‎اي در استان يزد
 • نيازسنجي آموزشي صنايع مستقر در شهركهاي صنعتي يزد
 • طراحي مجدد و اصلاح ساختار سازماني شركت آب و فاضلاب روستايي استان يزد
 • طراحي ساختار سازماني در شركت آب و فاضلاب شهرستان يزد
 • طراحي ساختار سازماني در سازمان اتوبوسراني يزد
 • تهيه بسته نرم‎افزاري انتخاب مديران
 • تهيه تقويم آموزشي در شركت كابل‌هاي مخابراتي شهيد قندي
 • بررسي راه‌هاي افزايش انگيزه مديران جهت همكاري در آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي
 • ارزیابی استقرار مدیریت دانش در اداره کل راه و شهرسازی (فرایند مطالعات و راهسازی)
 • طراحی سیستم مدیریت دانش مبتنی بر نقشه در اداره کل راه و شهرسازی (فرایند مطالعات و راهسازی)
 • مستند سازی تجارب طرح های برجسته در استان یزد با رویکرد مدیریت دانش شامل:
  • پارک علم و فناوری یزد
  • مسجد جامع کبیر یزد
  • بنگاه شیرینی سازی حاج خلیفه علی رهبر و شرکاء
  • بیمارستان دکتر مجیبیان
  • طرح انتقال آب به استان یزد
 • تهیه بسته نرم افزاری سیستم مدیریت دانش مبتنی بر نقشه
 • استفاده از تکنیک Positive Deviance در بهبود عملکرد انسانی شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری یزد
 • ارزیابی استقرار مدیریت دانش در شرکت آب و فاضلاب یزد
 • طراحي و استقرار نظام پيشنهادها در:
  • الف) دانشگاه يزد
  • ب) شركت آب منطقه‎اي يزد
  • ج) سازمان مديريت و برنامه‎ريزي استان يزد
  • د) سازمان بهزيستي استان يزد
  • ه) سازمان مسكن و شهرسازي استان يزد
  • و) سازمان صنايع و معادن استان يزد
  • ز) سازمان جهاد كشاورزي استان يزد
  • ح) اداره كل بازرگاني استان يزد
  • ط) اداره كل آموزش و پرورش استان يزد
  • ي) اداره كل بنياد شهيد انقلاب اسلامي استان يزد
  • ك) اداره كل تعاون استان يزد
  • ل) اداره كل راه و ترابري استان يزد
  • م) اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان يزد
  • ن) استانداري يزد
  • س) دستگاههاي ‌اداري استان فارس
  • ع) 30 دستگاه اداري استان يزد
 • طرح عارضه‌يابي و توسعه نظام پيشنهادها در اداره كل راه و ترابري استان يزد
 • تهيه بسته نرم‎افزاري نظام پيشنهادها